Inleiding

Laatste aanpassing: 08-12-2020
Versie: 1.0

Het Grieks Specialiteitenrestaurant Kreta Waddinxveen (hierna: “wij”) geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kreta Waddinxveen. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 december 2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegeven opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Betalingen via iDeal

Wij verwerken een deel van de betalingen via iDeal. De iDeal betalingen worden geregistreerd en afgehandeld door Mollie. Omdat wij het betalingsproces uit handen geven ziet u Mollie of Stg Mollie Payments op uw bankafschrift staan.

Beveiliging

Wij zorgen voor een veilige verbinding doormiddel van SSL encryptie. De website wordt met regelmaat voorzien van veiligheidsupdates en alleen geautoriseerd personeel heeft inzage in de persoonsgegevens.

Cookies

Wij gebruiken cookies om de website zo optimaal mogelijk te kunnen weergeven. U geniet hierdoor van functionaliteiten die anders niet goed zouden werken. 

Gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gedwongen op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, een eed of wettelijke verplichting. 

Bewaartermijn

Wij bewaren klantgegevens zolang als nodig. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. U heeft het recht een verzoek in te dienen uw klantgegevens te laten verwijderen

Contactgegevens

Grieks Specialiteitenrestaurant Kreta Waddinxveen
Nesse 8, 2741ES Waddinxveen
0182-616688
kretawaddinxveen@hotmail.com
G. Bachtsevanis